Klachtenregeling

Bent u het niet eens met uw tandarts over bijvoorbeeld uw behandeling of rekening? U kunt dan een klacht indienen.

Allereerst adviseren wij u om in gesprek te gaan met uw tandarts. Dit zal vaak al veel misverstanden ophelderen.

Als u hiermee niet het gewenste resultaat behaalt, kunt u vervolgens informatie vergaren bij het Tandheelkundig Informatie Punt.

Als dit nog steeds geen gewenst resultaat oplevert, kunt u contact opnemen met de KNMT.

Bereikbaar via:

www.knmt.nl/voor-patienten/help-ik-heb-een-klacht

Praktijk voor Tandheelkunde is aangesloten bij de KNMT klachtenregeling en via bovenstaande website zult u alle benodigde informatie vinden over het indienen van een klacht.