Onze tarieven

Mondzorgtarieven

Onze declaraties zijn gebaseerd op de landelijk vastgestelde tarieven (zgn. UPT-codes). Deze worden centraal vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Dat betekent dat alle tandartsen, mondhygiënisten en orthodontisten in Nederland dezelfde tarieven in rekening brengen voor dezelfde handelingen.

Overigens kunnen verschillende technieken en materialen die tijdens een behandeling gebruikt worden wel tot een verschil in kosten leiden.

Prestaties en tarieven voor tandheelkunde per 1 januari 2021 (worden spoedig op de site geplaatst)

Kostenbegroting

De kosten voor tandheelkundige behandeling en eventuele alternatieven worden vooraf met u besproken en indien u dat wenst wordt door ons een schriftelijke kostenbegroting verstrekt.

Betalingsvoorwaarden

Onze praktijk hanteert de door de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde opgestelde betalingsvoorwaarden voor tandheelkundige zorg.

Deze kunt u als pdf downloaden via KNMT betalingsvoorwaarden

Facturatie

Praktijk voor Tandheelkunde Putten heeft het bedrijf Infomedics de opdracht gegeven zorg te dragen voor de facturering en incasso van uw rekeningen.

U ontvangt in de meeste gevallen een rekening van Infomedics na uw bezoek aan de tandarts. Tenzij u ervoor gekozen heeft bijvoorbeeld direct met pin aan de balie te betalen.

Of wanneer Infomedics een overeenkomst heeft met uw zorgverzekeraar. Dan zal Infomedics rechtstreeks via uw zorgverzekeraar incasseren. U ontvangt in dit geval geen rekening thuis.

Zodra u de rekening van Infomedics heeft ontvangen, zit er een betaaldatum aan vast. Indien de rekening niet op tijd wordt voldaan, zult u een herinnering ontvangen. Uiteindelijk, bij het uitblijven van betaling, zullen er aanmaningskosten in rekening worden gebracht.

Het is daarbij belangrijk dat u zorgt dat uw juiste persoonlijke en juiste adresgegevens bij ons bekend zijn om zo aanmaningen te voorkomen.

Via www.uwnota.nl kunt u een betalingsregeling treffen met Infomedics. Tevens kunt u zich via deze website aanmelden om de rekening digitaal te ontvangen.

Infomedics gaat uiteraard discreet en veilig om met uw gegevens. Deze worden niet doorgegeven aan derde.

Voor meer informatie over Infomedics, adviseren wij u om een kijkje te nemen op de website www.infomedics.nl.

Voor vragen over uw rekening kunt u met Infomedics op werkdagen tussen 9.00 en 17.00 uur telefonisch contact opnemen via het volgende nummer: 036-2031900.

Uiteraard kunt u ook met uw vragen terecht bij ons. Zie “hier” hoe u met onze praktijk in contact kan komen.